Åtselgribben er en liten gribb med et meget karakteristisk utseende. Den skiller seg lett ut med sitt gule, fjærløse hode og hvite fjærpryd. Men det er verdt å merke seg at en slik gribb ute i det fri sjelden er helt hvit – de griser seg ofte til med jord, søle eller blod. Gribben kan bli opptil 65cm lang og har vanligvis et vingespenn på ca. 2,7xkroppslengden.

Egyptian Vulture

Egyptian Vulture. Foto: Kilde.

Forskere mener gribbene eter møkk fra hovdyr, som inneholder mye karoten (samme stoffet som finnes i gulrøtter) og dermed gir dem den gule fargen i ansiktet. Muligheten til å ta opp karoten fra maten er et sunnhetstegn og gulfargen er derfor trolig et tegn på at fuglen er frisk.

Åtselgribben lever stort sett av kadavre (derav navnet åtselgribb) møkk, men den vil også jakte på små pattedyr, fugler og reptiler om muligheten byr seg. Åtselgribben er en av veldig få fuglearter som er kjent for å bruke «verktøy». Disse gribbene ødelegger og eter eggene til andre fugler ved å rusle opp til redet og slå eggene i stykker med småstein. Det har også blitt rapportert at de bruker små kvister til å samle sammen ull som de bruker i redene sine.

Disse gribbene har et stort leveområde og det finnes bestander sør i Europa, nord i Afrika, fra Midtøsten og
videre østover helt til India. Men åtselgribben er likevel en av mange utrydningstruede fugle- og dyrearter.
Åtselgribben er klassifisert som «truet» på IUCNs rødliste over truede arter. Denne arten er truet pga. jakt,
forgiftning og hyppige kollisjoner med høyspentledninger (dette gjelder særlig i Afrika). Strenge regler for dumping av døde dyr i Europa har også gjort sitt for å gjøre det vanskelig for åtselgribben.

 

Maleriet

Åtselgribb

Åtselgribb (Neophron percnopterus). Olje på lerret 22x27cm.

Dette er enda et lite maleri. Det har tatt lang tid å fullføre, mye pga.
fargene. Gult viste seg å være en vanskelig farge å jobbe med. Men det ble ferdig til slutt. Åtselgribben er en spesiell fugl på alle måter og derfor valgte jeg å jobbe med dette motivet. Bakgrunnen på bildet gjorde jeg ikke så mye ut av denne gangen. Det var fordi lerretet var så lite at det ble ikke plass til så mye der og fordi en litt kjedelig bakgrunn
fremhever motivet bedre.

Se bildet i Galleriet. Har som vanlig brukt oljemaling fra Royal Talen’s Van Gogh og Daler Rowney Georgian.

 

Kilder/les mer:

http://www.arkive.org/egyptian-vulture/neophron-percnopterus/

https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_vulture

Written by elinjohnsen