Nytt maleri – nytt, kort innlegg! Se maleriet «Treskonebb (Balaeniceps rex)» i Galleriet.

Hva er treskonebb?

Treskonebb er en stor pelikanfugl og er den eneste i sitt slag (Balaeniceps). Denne fuglen lever i sumpområdene øst i Afrika og lever stort sett av fisk og små amfibier. Navnet «treskonebb» har den fått grunnet det store nebbet (ca. 23x10cm), som kan ligne en tresko. Dette er en stor fugl (ca. 110-150cm), men den gjør ikke så mye ut av seg. Den jakter hovedsaklig om natten og er kjent for å stå stille som en statue over lengre tid for å ikke skremme et eventuelt bytte. Den er også kjent for å ha meget trege bevegelser generelt sett. I forhold til størrelsen er den også veldig stille og rolig og lager ingen lyd med mindre den har en grunn til det (f.eks. kommunikasjon med unge). Fuglen har også et imponerende vingespenn (230-260cm), men den unngår å fly over lengre avstander. Bortsett fra i hekkesesongen lever denne arten alene. Fuglen legger flere egg, men som regel overlever bare en unge (den eldste). De legger likevel flere egg i tilfelle den eldste ungen skulle dø.

Selv om denne fuglen kan se skummel (og litt sint) ut, er den helt harmløs og meget sky i forhold til mennesker. Likevel finnes det bare mellom 5-8000 fugler igjen av denne arten. De største truslene mot denne arten er ødeleggelse av leveområder, ulovlig jakt og forstyrrelser i hekkesesongen. Treskonebb regnes som sårbar (VU) på IUCNs rødliste over truede arter.

 

Treskonebb (Balaeniceps rex)-opt


Maleriet. Treskonebb (Balaeniceps rex). Olje på lerret 50x50cm. 2016 © Elin Johnsen.

Maleriet

Med dette maleriet ønsket jeg å spille på treskonebbets sitt (ofte) fryktinngytende utseende. Det er gøy med ting som ser skumle ut, men som egentlig er ganske så snille. Utsnittet
(og formatet på lerretet) av motivet understreker også dette. Og mørke farger ble brukt for å få fuglen til å se ekstra sint ut.

Som vanlig brukte jeg oljefarger fra Royal Talens Van Gogh og

Daler Rowney Georgian.

 

Kilder/les mer:

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoebill

http://www.arkive.org/shoebill/balaeniceps-rex/

Written by elinjohnsen