Innsending 2, oppg 1.

I dagens samfunn blir tilstedeværelsen på sosiale medier mer og mer viktig. Dette gjelder også for avisene.
Avisene er et medium som har møtt mange nye utfordringer i det digitale samfunnet noe som reflekteres i antall solgte eksemplarer. Det blir også mer og mer vanlig å kjøpe/lese digitale utgaver av avisene enn papirutgavene. Men hva med avisene som også befinner seg på Facebook? Hvorfor har noen aviser også en Facebook side? er det noen sammenheng mellom avisen og avisens Facebook-side? Hva vil avisene oppnå ved å være på
Facebook? I dette innlegget bruker jeg dagbladets nettavis og Facebook-siden deres som eksempel for å prøve og finne ut av sammenhengen mellom disse.

Likheter og forskjeller
Selv om Facebook-siden til DB og db.no i bunn og grunn publiserer de samme sakene, finnes det også en del forskjeller på måten disse sakene blir publisert på og hvilke saker som blir publisert. På db.no blir naturligvis det meste av nyheter publisert, mens det som blir publisert på Facebook er noe annerledes.

Den største «fysiske» forskjellen på artiklene på db.no og de på Facebook er lengden og innholdet. På
Facebook får man bare lese et kort utdrag. Hvis saken virker interessant kan man klikke på den og man blir da tatt videre til hele artikkelen på db.no. Ellers finner man de største forskjellene i selve artiklene som blir publisert.

De dagene jeg studerte db.no og Facebook-siden deres, så jeg at ikke alt av nyheter ble publisert på Facebook. Det virker som om det er en overvekt av såkalte «soft news» som blir mest publisert på Facebook. Soft news er kort forklart morsomme eller underholdende nyheter og/eller nyheter som er av stor allmenn interesse. F.eks. politikk, bil/trafikk, sport, kjendisstoff, saker om dyr osv.

Allmenn interesse tror jeg er et godt stikkord for de sakene som blir publisert på Facebook. Det ser ut som at det er de sakene som er mest underholdende, morsomme, engasjerende eller provoserende som blir publisert. Kort sagt brukes kanskje Facebook som et sted for en «oppsummering» av de mest populære artiklene fra db.no. Og disse artiklene blir også publisert på Facebook for å skape mest mulig diskusjon blant leserne.

Trafikk
Er det db.no som skaper trafikk til Facebook eller omvendt? Dette går nok begge veier.
Leserne kan skrive kommentarer til artiklene på db.no, men dette kommentar-systemet er linket til Facebook. Man må derfor logge seg på Facebook for å kommentere på db.no, og kommentaren vises både i kommentarfeltet på db.no og som en kommentar under artikkelen på Facebook. Dette skaper trafikk fra den ene til den andre uansett om man kommenterer saken på Facebook eller db.no først.

Som nevnt tidligere må man klikke seg videre fra Facebook til db.no for å lese hele artikler. Dette er noe som skaper trafikk fra Facebook til db.no. Og dette er også en god metode for å nå ut til de leserne som vanligvis ikke leser aviser på nett (eller i det hele tatt). Hvis man følger DB på Facebook får man stadig inn
nyhetsoppdateringer og får muligheten til å lese et kort sammendrag av artikkelen og kommentere/diskutere saken med andre. Dette er kanskje en god måte å få yngre folk til å lese nyheter på. Dette gjelder kanskje
spesielt digitale innfødte som bruker mye tid på Facebook og som får mesteparten av nyhetene sine derfra.

Hva vil avisene oppnå?
Med å være på Facebook tror jeg avisene først og fremst ønsker å gjøre seg mest mulig tilgjengelig for leserne (både nåværende og evt. nye lesere). Siden papiravisene bli mindre og mindre «populære» må avisene satse
digitalt for å henge med i tiden. Facebook-siden og avisenes nettsider bidrar til at nyhetene alltid er tilgjengelige, uansett om man sitter hjemme foran pc-en eller er på farten og har med seg et nettbrett eller en smarttelefon.

Man ønsker ikke lenger å vente med å se/lese/høre nyheter til nyhetssendingene starter på tv/radio eller å
kjøpe aviser fysisk. I vår digitale tidsalder forventer man i stor grad at all informasjon finnes lett
tilgjengelig for brukerne.

Tilgjengelighet er et viktig argument for at aviser bør ha en Facebook-side. Men synlighet er også et viktig stikkord. Ved å være på Facebook blir avisene og nyhetene deres mer synlig blant de som ikke leser nyheter til
vanlig. Og det som er så flott med å bruke Facebook for å gjøre seg synlig er: Hvis en person på Facebook liker,
deler eller kommenterer en artikkel han eller hun har lest, enten på avisens nettside eller Facebook-side, blir dette også synlig på veggene til alle de som er venn med denne personen på Facebook. Uavhengig om man følger avisens Facebook-side eller ikke. Dette skaper en kjempestor mulighet for å skaffe seg nye lesere og for å nå ut til så mange som mulig.

Og det er vel i bunn og grunn det som er hovedmålet til avisene med å være på Facebook? Bli lest av
flest mulig, skape mest mulig diskusjon og engasjement blant leserne, være tilgjengelige døgnet rundt? Er det ikke?

Hva med de som ikke er på Facebook?                                                                                        
Avisene som ikke er på Facebook går glipp av de mulighetene som de sosiale mediene gir. De taper den
trafikken og tilgjengeligheten/synligheten som Facebook skaper for de avisene som har Facebook. Uten Facebook er disse avisene avhengige av at folk kjøper fysiske eksemplarer og/eller leser/abonnerer på nettavisen deres. Dette fungerer kanskje greit om avisen har mange lesere i utgangspunket, men enda flere lesere er vel ikke feil det heller? I dagens samfunn vil disse avisene sannsynligvis gå glipp av mange nye lesere ved å ikke være tilstede på sosiale medier, spesielt blant de yngre leserne.

Yngre lesere som kanskje ikke leser nyheter andre steder enn på Facebook (eller andre sosiale medier) vil
ganske enkelt ikke bry seg om disse avisene fordi de kanskje ikke engang vet at de eksisterer. Og hvorfor skal de bruke tid på å finne nyheter andre steder når de kan få greie på det meste via Facebook? De som kun leser
nyheter på Facebook er vant til å få nyhetene «servert» uten å gjøre noe som helst, og vil trolig ikke lete etter
andre nyhetskilder på nett.

Disse leserne er også vant til å kunne diskutere og kommentere nyhetene med andre. En sosiale måte å lese nyheter på rett og slett. Å kommentere nyhetene er sikkert mulig uavhengig om avisen er på Facebook eller ikke. Avisen kan f.eks. ha en annen «kommentar-løsning» på sine nettsider. Men dette hjelper lite hvis man ikke vet om det. Med en slik løsning må man også være til stede inne på avisens portal veldig ofte for å få med seg nye kommentarer. Dette blir nok for mye jobb for de fleste når det er så enkelt å bare følge en annen avis på f.eks. Facebook.

Man kan jo spørre seg selv om hvorfor noen aviser velger å ikke være aktive på sosiale medier som Facebook. Facebook er gratis og jeg har ikke klart å finne noen argumenter for at tilstedeværelsen på Facebook skulle ha noen negativ innvirkning for avisene. Kanskje disse avisene mangler kunnskap om området eller føler det ikke vil ha noe å si. Hvem vet?

Konklusjon
Aviser på Facebook skaper mer trafikk til sine portaler enn de som ikke er på Facebook. Flere lesere skaper igjen større engasjement, flere kommentarer, flere delinger og likes, og dermed enda flere lesere. Avisene som ikke er på Facebook taper den ekstra trafikken som Facebook er med på å skaffe, og kanskje særlig blant de yngre leserne som leser lite aviser fra før.

I dagens samfunn er det blitt nødvendig å være synlig og tilgjengelig, og selv om de fleste avisene i verden også har en nettside/nettavis i tillegg til det fysiske formatet, vil nok også de skaffe seg en Facebook-side etter hvert for å henge med i konkurransen blant de andre avisene. Poenget med å være på Facebook er å nå ut til flest mulig med sine nyheter og her har avisene som også er på Facebook en stor fordel. Så Heldigvis virker det som om de fleste aviser i dag også er aktive på sosiale medier, og det er også kanskje nødvendig i
dagens digitale samfunn?

Kilder

https://www.facebook.com/dagbladet

http://www.dagbladet.no/

Written by elinjohnsen