Under construction!

 

 

 

 

Visjon

Med mine malerier ønsker jeg å belyse forholdet mellom sympati og avsky gjennom utfordrende

utsnitt/portretter av sjeldne og utrydningstruede fugle- og dyrearter. Hvor går grensen mellom sympati og avsky?

Målet med dette er å øke kunnskap og interesse for vern av truede arter og deres leveområder.

 

Takk for at du stakk innom!

Om du lurer på noe er det bare å ta kontakt. Vi snakkes!

signaturlogosvart